Karen Lisa Salamon

Jeg er skribent, phd og lektor i antropologi på Københavns Universitet, hvor jeg forsker i organisation & ledelse.

Organisation og ledelse er gennemgående temaer i min forskning, undervisning og formidling.

Tematisk specialisering

Med udgangspunkt i min antropologiske kernefaglighed har jeg siden 1980erne arbejdet med ledelses- og organisationsproblemstillinger. Jeg har koblet disse til spørgsmål om den kulturelle konstituering af lederskab, sociale og kulturelle bevægelsers tilblivelse samt ledelseskommunikation.

Undervisning og vejledning

Mit primære undervisnings- og vejledningsområde er Business Anthropology – Organisations- og Virksomhedsantropologi.

Her perspektiveres erhvervslivets praksisformer indenfor bl.a. ledelse, markedsføring & performance, strategi, design, kulturindustri & innovation med antropologisk teori. Med baggrund i min tidligere forskningsindsats indenfor religionsantropologi, kan jeg også vejlede og undervise på dette felt.